Dementie is ongeneeslijk en zeer beperkt behandelbaar. De levenskwaliteit van de mens met dementie is vrijwel volledig afhankelijk van een effectieve en respectvolle omgang met de mens met dementie en de met de ziekte samenhangende gedragingen en behoeften.

Keurmerkorganisaties

    • werken volgens dementiebewuste werkprocessen
    • werken met dementiebewuste medewerkers
    • zijn herkenbaar en aanspreekbaar als dementiebewuste organisatie

Mensen met dementie en de mensen om hen heen mogen erop vertrouwen dat de gecertificeerde organisatie voldoet aan de criteria uit Programma van Eisen bij het keurmerk Dementievriendelijke Organisatie.

Programma van Eisen voor organisaties buiten het zorgdomein