Dementie is ongeneeslijk en zeer beperkt behandelbaar. De levenskwaliteit van de mens met dementie is vrijwel volledig afhankelijk van een effectieve en respectvolle omgang met de mens met dementie en de met de ziekte samenhangende gedragingen en behoeften.

Het Keurmerk Dementievriendelijk biedt biedt zorgorganisaties een kader en handvatten bij het ontwikkelen en waarborgen van zorg en een passende leef-woon-zorgomgeving voor mensen met dementie.

Keurmerkhoudende zorgorganisaties voldoen aan criteria op de volgende drie gebieden:

    • bieden van passende leef-woon-zorgstructuren
    • weten en leren
    • effectief organiseren en handelen

Mensen met dementie en de mensen om hen heen mogen erop vertrouwen dat de gecertificeerde zorgorganisatie voldoet aan de criteria uit Programma van Eisen bij het keurmerk Dementievriendelijke Zorgorganisatie.

Programma van Eisen voor organisaties binnen het zorgdomein

[pdf-embedder url=”https://keurmerkdementievriendelijk.nl/wp-content/uploads/2022/09/Programma_van_Eisen_Dementievriendelijke_Organisatie_Z.pdf”]