In dit register vindt u organsiaties die hun opdrachten op dementiebewuste wijze uitvoeren.

Circa 80% van de medewerkers die de kerntaken uitvoeren beschikken over de kennis, kunde en vaardigheden om binnen het kader van de betreffende opdracht mensen met dementie en hun naasten te betrekken bij voorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

De organisaties maken hun expertise onder andere zichtbaar met een certifcaat en logo.

Dementievriendelijke organisaties

OrganisatieVestigingsplaatsWebsite
Bijnen VughtVughtBijnen Vught
Bijnen TilburgTilburgBijnen Tilburg
Bijnen Sint-MichielsgestelSint-MichielsgestelBijnen Sint-Michielsgestel
Bijnen UdenhoutUdenhoutBijnen Udenhout
Bijnen ZaltbommelZaltbommelBijnen Zaltbommel
TerramorAlkmaarTerramor Alkmaar
CondolenciaNederlandCondolencia